Pellanet

Δήλωση βοσκήσιμων γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

 Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανακοινώνεται ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους βοσκήσιμες γαίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α’99) όπως ισχύει, μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) που θα εκπονηθούν, με αίτησή τους που θα κατατεθεί μέχρι τις 07-10-2017 στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (γραφεία Έδεσσας ή Γιαννιτσών), σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1058/71977/03-07-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2331Β’/07-07-2017).

Δημοσιεύτηκε στις 9 Αυγούστου, 2017


Σχόλια