Pellanet

Προωθείται ριζική λύση στο πρόβλημα «ΑΘΗΝΑ» με νομοθετική διάταξη

Γιάννης Σηφάκης: Προωθείται άμεσα ριζική λύση με νομοθετική διάταξη στο πρόβλημα της ΟΠ «ΑΘΗΝΑ» που θα φέρει απαλλαγή των «απλών» μελών – Συνεχείς επαφές του βουλευτή με Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας Γιάννη Δραγασάκη, Αναπλ. Υπουργό Στέργιο Πιτσιόρλα και Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Δημήτρη Αυλωνίτη
Ο βουλευτής Γιάννης Σηφάκης εκφράζει την απόλυτη βεβαιότητα του ότι το τεράστιο αυτό θέμα θα λυθεί οριστικά πιθανότατα τις επόμενες βδομάδες με την νομοθετική διάταξη που προωθείται από την κυβέρνηση.
Η ουσία της λύσης συνίσταται σε νέα τροποποίηση του άρθρου 784 του Α.Κ. περί αστικών εταιριών που τροποποιήθηκε με το άρθρο 270 του Ν. 4072/2012.
Μέχρι την τροποποίηση του 784 του Α.Κ. με το άρθρο 270 του Ν. 4072/2012 τα απλά μέλη ( αυτά που δεν είχαν διαχειριστική ευθύνη) των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών ευθύνονταν για τα χρέη της εταιρίας προς τρίτους ( Δημόσιο και ιδιώτες) μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στην αστική εταιρία. Με την τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 270 του Ν. 4072/2012 τα απλά μέλη ευθύνονται πλέον ως ομόρρυθμοι εταίροι.
Ως την 11-04-2012 ( ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4072/2012) όσον αφορά τα χρέη της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την προσωπική τους περιουσία ευθύνονταν εις ολόκληρον μόνο τα μέλη που διοικούσαν το νομικό πρόσωπο ή ασκούσαν διαχειριστικές πράξεις.
Το άρθρο 270 δεν παρέχει την δυνατότητα για την εξαίρεση των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών από την ρύθμιση του. Ήδη, όμως, υποστηρίζεται ευρέως στους νομικούς κύκλους ότι δίκαιη διέξοδος στο πρόβλημα αυτό ( που επιλύει και το πρόβλημα των απλών μελών της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΟΠ «ΑΘΗΝΑ») αποτελεί ο περιορισμός με νομοθετική ρύθμιση της ευθύνης των απλών μελών αυτών των εταιριών μόνο στο ύψος της εισφοράς τους, δικαιολογητικό δε λόγο αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη αυτά με την συμμετοχή τους ΔΕΝ προσδοκούν ωφελήματα ( διανομή κερδών κλπ) από την δράση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, ούτε , άλλωστε, συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενεργά στην διοίκηση τους, ώστε να τίθεται θέμα ευθύνης τους.
Αυτή η νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται και από την συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι στα καταστατικά των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών που συνεστήθησαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 270 αναγράφεται ότι η λειτουργία τους διέπεται από τα άρθρα 741-784 του ΑΚ ( δηλαδή όταν τα απλά μέλη αποφάσισαν να συμμετάσχουν ως εταίροι σε αυτή την νομική μορφή εταιρίας γνώριζαν ότι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους και προφανώς δεν θα συμμετείχαν εάν γνώριζαν ότι ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία).
Επίσης σημαντικό επιχείρημα υπέρ της άποψης του ως άνω περιορισμού της ευθύνης αποτελεί το γεγονός ότι η ρύθμιση του άρθρου 270 αποτελεί αντικίνητρο στη σύσταση εταιριών αυτού του τύπου, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι συχνά σε αυτές μετέχουν Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι, Σωματεία, αγρότες κλπ που δεν επιθυμούν να θέσουν την περιουσία τους σε κίνδυνο, ιδίως όταν δεν μπορούν να ελέγξουν την εταιρία και δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.
Ακόμη με την μεταβατική ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 294 του Ν. 4072/2012 ορίζεται ότι ο νόμος αυτός καταλαμβάνει τις εταιρίες που κατά τον χρόνο εισαγωγής του δεν τελούσαν σε πτώχευση ή εκκαθάριση. Ειδικότερα, εφαρμοστέες ως προς το ζήτημα της ευθύνης των μελών αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών τυγχάνουν οι διατάξεις του Α.Κ. και όχι το νέο δίκαιο των προσωπικών εταιριών που εισήχθη με τον Ν. 4072/2012), αρκεί πριν την έναρξη της ισχύος του άρθρου 270 να τελούσαν σε πτώχευση ή εκκαθάριση ( βλ. 4887/2013 ΠΠΡΑΘ).
Η παραπάνω δικαστική απόφαση, με το σκεπτικό της, ανοίγει τον δρόμο, υπό προϋποθέσεις, για την δρομολόγηση δίκαιης λύσης ( με νομοθετική ρύθμιση) για ζητήματα σχετικά με την ευθύνη απλών μελών αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, δεδομένου ότι δέχεται τη μη εις ολόκληρον ευθύνη μελών εταιριών που τελούσαν σε πτώχευση ή εκκαθάριση πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 270.
Με δεδομένα ότι :
Η ΟΠ «ΑΘΗΝΑ» είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Είναι εταιρία που δεν δραστηριοποιείται από το 2003 αλλά δεν έχει λυθεί φορολογικά.
Ιδρύθηκε το 1993. Τα απλά μέλη εγνώριζαν ( σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία) ότι ευθύνονται μόνο μέχρι την εισφορά τους στην αστική εταιρία.
Οι βεβαιώσεις των καταλογισμών έγιναν από το 2013 και μετά ( όταν είχε ψηφιστεί το άρθρο 270 του Ν. 4072/2012) και για αυτό οι καταλογισμοί έγιναν αλληλεγγύως και εις όλον και στα απλά μέλη. Αν τα δικαστήρια είχαν ολοκληρωθεί πριν το 2012 τα απλά μέλη δεν θα ευθύνονταν πέραν της εισφοράς τους στην εταιρία ( πρακτικά δεν θα ευθύνονταν καθόλου).
Επειδή οι άνθρωποι αυτοί ( απλά μέλη) έχουν υποστεί άδικα αυτή την ταλαιπωρία και συνεχίζουν να την υφίστανται με διάφορους τρόπους.
Η ψήφιση της προωθούμενης διάταξης είναι σωτήρια για όλους αυτούς τους πολίτες.
Ο βουλευτής Γιάννης Σηφάκης, παίρνοντας εδώ και ενάμιση χρόνο «προσωπικά» το τεράστιο αυτό θέμα που έχει θέση σε ομηρία και αδιέξοδο 1200 αγρότες και μη, ασχολείται καθημερινά με την επίλυση του προβλήματος και θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις. Όψιμοι δήθεν υπερασπιστές των ταλαιπωρημένων πολιτών που κατείχαν κομβικές θέσεις πέραν των είκοσι ετών, δεν έκαναν τίποτα και εξακολουθούν να συναναστρέφονται με τους πρωταίτιους καλό θα είναι να προσπαθήσουν να μην εκτίθενται παραπάνω στα μάτια των πληγέντων αγροτών.

Δημοσιεύτηκε στις Νοέμβριος 15th, 2018


Σχόλια