Pellanet

Τι πρέπει να προσέξουν οι μητέρες ανηλίκων παιδιών

Η εγκύκλιος του ΙΚΑ µε οδηγίες για τη συνταξιοδότησή τους

Σε πέντε σηµεία επικεντρώνονται οι οδηγίες του ΙΚΑ προς τις υπηρεσίες του για την εφαρµογή της διάταξης του νέου ασφαλιστικού νόµου (3863/2010) σχετικά µε τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των µητέρων ανήλικων τέκνων ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΙΚΑ σε σχετική εγκύκλιό του, οι περιπτώσεις των ασφαλισµένων πριν από 1/1/1993 µητέρων που πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου νόµου πρέπει να αντιµετωπισθούν ως εξής:

1.Οι εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 15/7/2010 και µετά θα κριθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον νόµο.

2.Για τις περιπτώσειςπου έχουνήδη εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις, εφόσον ηαίτηση είχε υποβληθεί από 15/7/2010 και µετά,θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση της συνταξιοδοτικής απόφασηςκατόπιναιτήσεωςόχλησης από τις ασφαλισµένες.

3.Οι εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν πριν από την 15/7/2010 µπορούν να κριθούν σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, µε έναρξη συνταξιοδότησης την 15/7/2010 εφόσον συναινούν οιενδιαφερόµενες.

4.Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης είχε υποβληθεί πριν από την 15/7/2010, προκειµένου να εφαρµοστούν οι προαναφερόµενες διατάξεις, απαιτείται η υποβολή αίτησης από τις ενδιαφερόµενες για ανάκληση της συνταξιοδοτικής απόφασης, µε έντοκη επιστροφή των ήδη καταβληθεισών συντάξεων και έναρξη καταβολής από ηµεροµηνία υποβολής της νέας αίτησης.

5.Σε όσες ασφαλισµένες που δεν έχουν συµπληρώσει το 50ό έτος προσέρχονται και ζητούν βεβαίωση για κατοχύρωση του ανωτέρω δικαιώµατος, προκειµένου να µην υποβάλουν σχετική αίτηση, το ΙΚΑ καλεί τις υπηρεσίες του να χορηγούν σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα.

Ως γνωστόν,µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 17 περ. β του Ν. 3863/2010 τίθενται νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των µητέρων ανηλίκων ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις της περ. β' της παραγράφου 17ανακαθορίζονται από1/1/2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης για τις ασφαλισµένες µέχρι 31/12/1992 µητέρες ανηλίκων. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων προβλέπεται κατοχύρωση /θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µε βάση το τρίτο πριν από το τέλος εδάφιο της παρ. 17, στο οποίο ορίζεται ότι και στην περίπτωση αυτή που αυξάνονται από 1/1/2011 τα όρια ηλικίας, οι ασφαλισµένες ακολουθούν το όριο ηλικίας – όπως αυτό διαµορφώνεται κατά τη χρονική στιγµή κατά την οποία συµπληρώνουν σωρευτικά 5.500 ηµέρες ασφάλισηςκαι το παιδί τους δενέχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Εως τις 31/12/2010

Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο, δεδοµένου ότι το ισχύον µέχρι 31/12/2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των µητέρων ανηλίκων είναι το 50ό για µειωµένη σύνταξη και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισµένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µητέρες, οι οποίες σε κάποια χρονική στιγµή – που µπορεί να ανατρέξει πολύ πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου 3863/2010, δεν µπορεί όµως να υπερβεί την 31/12/2010 – συµπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ηµέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί, συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε µε τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συµπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

Η µείωση της σύνταξης, σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας, θα χωρεί για όσους µήνες υπολείπονται από την αίτηση µέχριτη συµπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας. Μετά την 1/1/2011

Αντίθετα, εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις (συµπλήρωση 5.500 ηµερών και ανήλικο παιδί) συντρέχουν από 1/1/2011 και µετά, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των µητέρων ασφαλισµένων πριν από την 1/1/1993 διαµορφώνονται ως εξής:

To 2011 τo57ο για πλήρη και το 52ο για µειωµένη

Το 2012 το 60ό για πλήρη και το 55ο για µειωµένη

Το 2013 και µετά 65ο για πλήρη και 60ό για µειωµένη.

Ισχύουν από 15/7/2010

Οσον αφορά τον χρόνο έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, αυτές εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 (δηλαδή από 15/7/2010), καθότι όπου ο νοµοθέτης ήθελε να θέσει διαφορετική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος γίνεται σαφής αναφορά στις επιµέρους διατάξεις.

 Από την εφημερίδα "Τα Νέα"

Δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου, 2010


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

17:39 - Έκκληση για την ενίσχυση των νοσοκομείων της Πέλλας από τον Λάκη Βασιλειάδη στη Βουλή

17:22 - Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας: Δυναμική συγκέντρωση σωματείων στην πύλη του Νοσοκομείου Γιαννιτσών ενάντια στο κατάπτυστο νομοσχέδιο για την δευτεροβάθμια περίθαλψη

17:07 - Επιτροπή «Μία Ελλάδα» & “Αλληλεγγύη για Όλους” – Αποστολή Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Ελληνική Ομογένεια της Οδησσού

17:06 - Δ. Σταμενίτης: «Ενισχύονται με υλικοτεχνικό εξοπλισμό 22 σχολικές μονάδες του Νομού Πέλλας»

17:02 - Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας: Ψήφισμα συμπαράστασης προς τους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών

17:00 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

16:59 - Πρόσκληση φορέων από το Δήμο Σκύδρας για την παρουσίαση γιορτινών δράσεων

16:57 - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

15:43 - Πέλλα: Στις φλόγες διπλοκατοικία στην Άρνισσα

15:38 - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (BASKETBALL) ΠΑΙΔΙΚΟ