Pellanet

3η Ειδική Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κας Βούλας Πατουλίδου και την συμμετοχή του Διευθυντή  της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ.  κ. Μπάμπη Στεργιάδη και της Προϊσταμένης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης κας Μαρίας Καραμήτρου, πραγματοποιήθηκε  η 3η Ειδική Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αντιπυρικής περιόδου 2022.

Τα θέματα που εξετάστηκαν, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ’ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” της  Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ., αφορούσαν:

 • την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών,
 • την ετοιμότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων  στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”με έμφαση στις διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών,
 • τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
 • την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές,
 • τη λήψη απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους, μετά την έκδοση απόφασης του  Υπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και την απόφαση εξουσιοδότησης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,

καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο και αφορά τη λήψη και υλοποίηση προληπτικών μέτρων και δράσεων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου δήλωσε:
Έχει γίνει μια εξαιρετικά πρότυπη δουλειά για την προστασία της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Τομή όσον αφορά την αντίληψη και την κατανόηση των προβλημάτων που "ίσως" αντιμετωπίσουμε.
Έχουμε πλέον μια νέα προσέγγιση, με επίκεντρο την πρόληψη, την ετοιμότητα και την προσπάθεια παρέμβασης πριν εκδηλωθεί το κακό.
Τα έργα που συντονίζω στους Δήμους της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, έχουν ως στόχο να προλάβουν ή και να διορθώσουν τις συνέπειες μιας θεομηνίας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο.
Σκοπός όλων μας, είναι, στο μέτρο του δυνατού, η αποτροπή του κινδύνου. Όχι η εκ των υστέρων μεμψιμοιρία για το τι θα μπορούσε να είχε γίνει. Υπάρχει εμπειρία  στον σχεδιασμό και τον συντονισμό από τα προηγούμενα έτη. Αυτή η εμπειρία μας δίνει την δυναμική να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Κάθε μέρα που περνάει χτίζουμε ένα τοίχος ασφάλειας για τον πολίτη και την περιουσία του.

Από την Πλευρά του Ο Διευθυντής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μπάμπης Στεργιάδης επισήμανε πως   τα σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής προστασίας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς είναι τα πευκοδάση της Χαλκιδικής και το Σέιχ Σου της Θεσσαλονίκης. Τόνισε ότι έγιναν οι απαραίτητες προετοιμασίες ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων, διαβεβαίωσε πως οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή ενώ ανέφερε ότι υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο για τα ραντάρ που θα τοποθετηθούν στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης ώστε να εντοπίζουν εγκαίρως μια φωτιά, προτού επεκταθεί. Εκτίμησε, ακόμη ότι «το σύστημα με τα ραντάρ ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών θα τοποθετηθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιρού, όπως είχαν υποσχεθεί και ο Περιφερειάρχης και η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αναφορά στα θέματα που είχαν συζητηθεί στις δύο πρώτες ειδικές συνεδριάσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί λόγω της πανδημίας μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 1η συνεδρίαση, αφορούν τα παρακάτω:

 • τον προγραμματισμό έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, καθώς και σε εγκαταστάσεις/ υποδομές αρμοδιότητάς τους εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,
 • τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών,
 • το συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών  με την κωδική ονομασία “ ΙΟΛΑΟΣ” ,
 • σε ζητήματα και διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών  με την κωδική ονομασία “ ΙΟΛΑΟΣ”,
 • την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου,
 • τη συμβολή και συνεργασία των Ο.Τ.Α. στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2η συνεδρίαση, αφορούν τα παρακάτω:

 • την πορεία υλοποίησης των δράσεων, που οι συμμετέχοντες φορείς στο Σ.Ο.Π.Π., δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση τους κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π., στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την νέα αντιπυρική περίοδο 2022,
 • θέματα συνεργασίας μεταξύ οικείων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και των Δασικών Υπηρεσιών που αφορούν τόσο στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές όσο και στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής, από τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών,

 

 • θέματα που αφορούν στην ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

Στην 3η Ειδική Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν:
Ο Διευθυντής Π.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Ταμβακίδης
Ο Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  Πύραρχος  κ. Δαδούδης
Ο Εκπρόσωπος Τροχαίας κ. Βακαφλιώτης
Ο Εκπρόσωπος του Στρατού κ. Ραίσης του Γ΄ΣΣ
Ο Εκπρόσωπος της 2ης ΕΜΑΚ κ. Μποσδελεκίδης
Από την Διεύθυνση Δασών ο κ. Παπαδόπουλος
Από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης η Δασάρχης κα Καλαιτζή
Από το Δασαρχείο Λαγκαδά ο κ. Στράντζαλης
Από το Δασαρχείο Σταυρού η κα Γιωτοπούλου
Ο εκπρόσωπος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΔΤΕ/ΠΚΜ  κ. Παπαδόπουλος
Εκπρόσωποι του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης κ. Ρουσσέτης, του Δήμου Δέλτα κ.Παπαδογιάννης, του Δήμου Θερμαϊκού ο κ. Μπύρος , του Δήμου Θεσσαλονίκης ο κ. Τριαντάρης, του Δήμου Καλαμαριάς ο κ. Γιώτης, του Δήμου Νεάπολης Συκεών ο κ. Τσακιρίδης και ο κ. Μοναστηρίδης, του Δήμου Παύλου Μελά ο κ. Αράπογλου και  ο κ. Κωνσταντινίδης και του Δήμου Χαλκηδόνος ο κ. Βαινάς.
Εκπρόσωποι της 3ης και 4ης ΥΠΕ κοι Μαλισιόβας και Κρυωνάς, του ΕΚΑΒ κ. Βάγγος, της ΕΥΑΘ κοι Κουλούρης και Χατζηθεοδωρίδης, του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου κ. Σαρρής, του ΤΑΠ κ. Αναστασιάδης  καθώς οι παρακάτω εθελοντικές ομάδες:
Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Θεσσαλονίκης
Εθελοντική Ομάδα Φιλύρου Δήμου Χορτιάτη
Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαΐκού
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σύλλογος Προστασίας Πρασίνου και Δασών Θεσσαλονίκης και Ευρύτερης Περιοχής
Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Μίκρας Δήμου Θέρμης
Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Θέρμης
Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Εθελοντές Καλαμαριάς
Ελληνική Ομάδα Αστικής Έρευνας και Διάσωσης USAR HELLAS

Δημοσιεύτηκε στις 26 Μαΐου, 2022


Σχόλια

pellanet facebook