Pellanet

Ανακοίνωση για διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας

Καλούνται οι πολίτες οι οποίοι έχουν προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους, να προσέρχονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να δηλώσουν την εν λόγω διακοπή, προκειμένου να τύχουν της εφεξής απαλλαγής του τέλους καθαριότητας & φωτισμού, κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 25/1975 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρ. 5 του Ν. 3345/2005 σε συνδυασμό με τα αριθ. 38048/10-11-2015 & 2856/20-01-2015 έγγραφα του ΥΠ. ΕΣΩΤ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ/ΣΗΣ & την Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 2016 σελ. 67, προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (σχετικό έντυπο από την υπηρεσία μας)
2. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΗ (ή οποιοδήποτε πάροχο) ή Βεβαίωση κλειστού ακινήτου από την ΔΕΔΔΗΕ μέσω των ΚΕΠ
3. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται, να προσκομίσουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση(δίδεται από την υπηρεσία μας) περί μη χρησιμοποίησης του ακινήτου για όσο διάστημα ήταν κλειστό, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του τέλους καθαριότητας.
4. Υπεύθυνη Δήλωση για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
5. Άδεια οικοδομής (εάν υπάρχουν περισσότερες από μία άδειες να προσκομιστούν όλες) & πράξεις νομιμοποίησης αυθαιρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αντίγραφα τακτοποίησης) εάν έχουν γίνει .
6. Διάγραμμα δόμησης ή κάλυψης ή τοπογραφικό.
7. Ε9 ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών τρέχουσας χρήσης, εάν υπάρχουν
8. Συμβόλαιο ακινήτου ή δικαστική απόφαση και αν πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ΠΟΛ 1013/2014 )
9. Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ φωτοτυπία 2 όψεων
10. ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: α)πίνακα ποσοστών οριζοντίου ιδιοκτησίας σφραγισμένο από τον μηχανικό και β)λογαριασμό ηλ/σης κοινοχρήστων χώρων.

Επισημαίνεται ωστόσο σύμφωνα με το υπ' αρίθμ. 2856/20-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ότι:

1. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Δήμο και από την ημερομηνία υποβολής τους, ώστε να συντρέχει η δυνατότητα ελέγχου από τον Δήμο του κατά πόσο το ακίνητο πράγματι δεν χρησιμοποιείται. Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να αξιολογηθεί από το Δήμο όταν αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της σε αυτόν. Συνεπώς η προβλεπόμενη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον ΟΤΑ ή μη χρήση του ακινήτου.

2. Για τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος επισημαίνουμε πως ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993).

3. Συνοψίζοντας , μόνη νόμιμη συνέπεια της μη υποβολής της δήλωσης (περί μη χρησιμοποίησης του μη ηλ/νου ακινήτου) της παρ. 1 του άρ. 5 του Ν. 3345/2005, η οποία κατατίθεται στο Δήμο μαζί με την βεβαίωση διακοπής ηλ/σης της ΔΕΗ(ή άλλου παρόχου), είναι η μη απαλλαγή του ακινήτου από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και η επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και η βεβαίωση και είσπραξη της οφειλής κατά την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 6 Ν. 25/1975).

4. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επανασύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ ο πολίτης πρέπει να προσκομίσει στη ΔΕΗ σχετική βεβαίωση από το Δήμο, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή χρέωση των τελών όπως ορίζονται από τους νόμους 25/1975, 1080/1980, 2130/1993 (όπως ισχύουν), προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικές χρεώσεις από διαφορές τετραγωνικών και σχετικά πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης.

5. Επίσης στην Ετήσια Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2016 στην σελ. 67, αναφέρεται: «Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διατυπώσει την άποψη ότι η δήλωση του Ν. 3345/2005 είναι αναγκαία μόνο για την εφεξής απαλλαγή του ιδιοκτήτη από τα δημοτικά τέλη και συνεπώς η μη υποβολή της δεν εξομοιούται με την παράλειψη δήλωσης μεταβολής των στοιχείων του ακινήτου που επισύρει τα πρόστιμα του άρθρου 19 Ν. 1080/1980, όταν μάλιστα η ΔΕΗ υποχρεούται να ενημερώνει τους ΟΤΑ για τα ακίνητα των οποίων η ηλεκτροδότηση διεκόπη.»

Δημοσιεύτηκε στις 6 Ιουλίου, 2017


Σχόλια