Pellanet

Εγκρίσεις ύψους : 3.188.491,18 ευρώ για την Δ.Ε.Υ.Α.-Ασε χρηματοδοτικά προγράμματα για έργα υποδομών τουΔήμου Αλμωπίας

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας  έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει όλους τους δημότες μας  για την προσπάθεια που έχει κάνει από την ανάληψη των ευθυνών της  ως  Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας μέχρι , αλλά και την επίτευξη των στόχων που είχαμε βάλει από την έναρξη της θητείας μας έως σήμερα.

Ο μεγαλύτερος από τους στόχους  που πετύχαμε ως Δ.Σ. και ως Δημοτική Αρχή είναι το γεγονός  της έγκρισης της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1, το οποίο αφορά την υλοποίηση του σημαντικού έργου αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης  στην πόλη της Αριδαίας  και της αντικατάστασης προβληματικών τμημάτων του δικτύου ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Αρχαγγέλου, Φούστανης , Λουτρακίου, Όρμας , Δωροθέας – Αγάθης  με στόχο την ενδυνάμωση της  δίκαιης  και βιώσιμης  ανάπτυξης  με πόσο χρηματοδότησης από το ταμείο παρακαταθηκών  2.707.926,18 ευρώ. Η υλοποίηση του σημαντικού και αναγκαίου αυτού έργου για τους συμπολίτες μας, θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών καθώς και  στην διατήρηση της δημόσιας υγείας γενικότερα και την προστασία του περιβάλλοντος μας.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί, ότι η Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας  με την μελετητική ετοιμότητα που είχε και την μεγάλη πίεση που άσκησε προς τα αρμόδια Υπουργεία, κατάφερε να πετύχει  την έγκριση  χρηματοδότησης  για την υλοποίηση έργων Ύδρευσης, όπως είναι αυτό της Τ.Κ Νότιας ύψους 74.357,00 ευρώ με σκοπό την επίλυση του προβλήματος λόγω των  αυξημένων ποσοτήτων αρσενικού.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έγκριση χρηματοδότησης  για την Τ.Κ. Σωσάνδρας  ύψους  90.000,00 ευρώ  για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των συνεχόμενων βλαβών  του δικτύου.

Επίσης, έγκριση χρηματοδότησης επετεύχθη  για την Τ.Κ Γαρεφείου ύψους 36.300,00 ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας τους εαρινούς μήνες και των συνεχόμενων βλαβών του δικτύου.

Μετέπειτα, σκεπτόμενοι το κοινό καλό των δημοτών μας, καταφέραμε να εγκριθεί χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για δημιουργία ενός αμφίδρομου δικτύου ύδρευσης ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικό, ένα μεγάλο έργο που δεν έχει αξιοποιηθεί έως σήμερα για την επάρκεια ύδρευσης της πόλης της Αριδαίας από την περιοχή Σωσάνδρας - Λυκοστόμου με συνολικό ποσό χρηματοδότησης  τις 74.300 ευρώ. Με την επίτευξη του στόχου μας , για την χρηματοδότηση και υλοποίηση αυτού του έργου << γλυτώνει η Δ.Ε.Υ.Α. το ποσό που ζητείται να επιστρέψει το οποίο αγγίζει το ύψος των : 1.461.904,42 ευρώ.

Μάλιστα, ενταχθήκαμε στο διασυνοριακό πρόγραμμα Wa-mbrella για την                           α)προμήθεια φωτοβολταϊκών  χλωριωτών Β)προμήθεια  συστημάτων inverter  γ)την δημιουργία μελέτης αντικατάστασης δικτύου Ύδρευσης της Τ.Κ. Ξιφιανής δ) την δημιουργία  εκπαιδευτικών-ενημερωτικών δράσεων  σε σχολικές κοινότητες καθώς και   πραγματοποίηση συνεδρίου για την Δ.Ε.Υ.Α. το σύνολο των  οποίων  αφορούν  το ποσό των 205.608,00 ευρώ.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ένα τεράστιο ποσό από τις εγκρίσεις  χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων ύδρευσης  κατά την διάρκεια της θητείας μας , από τον Οκτώβριο του 2014 έως και σήμερα το συνολικό ποσό των : 3.188.491,18 ευρώ  για την Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας .

Δεν θα γινόταν να μην γίνει αναφορά στην υλοποίηση του έργου πνοής για την πόλη μας , αυτό της  κατασκευής του Αποχετευτικού Δικτύου Ακαθάρτων Οικισμού Αριδαίας, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι δομές της πόλης της Αριδαίας. Για τον λόγο αυτό επετεύχθη μέσα από υπεύθυνες κινήσεις της επιχείρησης και της Δημοτικής Αρχής να ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν παρελθόντα έτη. Η υλοποίηση αυτού του έργου θα διαθέτει χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης . Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 9.680.000,00 ευρώ.

 

Όπως είναι εύκολο να αντιληφτεί ο κάθε ένας πολίτης, έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια και έχουμε πετύχει να υλοποιηθούν,  να εγκριθούν και να χρηματοδοτηθούν μεγάλα ποσά για έργα υποδομών προς όφελος  των Δημοτών μας .
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ: à 12.868.491,18 €   (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ).

 

Για όλα τα παραπάνω ήταν καθοριστική και σημαντική η συμβολή του Δημάρχου Αλμωπίας μέσα από την αμεσότητα και την επικοινωνία που είχαμε και καταφέραμε από κοινού πολλά από τα προαναφερθέντα.

 

Επίσης,   θα θέλαμε να κάνουμε γνωστό σε όλους τους πολίτες του Δήμου μας, ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας ήδη έχει προχωρήσει και εργάζεται για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας,  δηλαδή άνω των 2.000 κατοίκων για την πραγματοποίηση μελετών αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης και εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης για τις Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ και Τ.Κ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

Επιπλέον, έχουμε δρομολογήσει την επικαιροποίηση  μελετών για την ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα δικτύων που δεν έχουν ολοκληρωθεί όπως αυτές των, Τ.Κ. ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, Τ.Κ. ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ  & Τ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ .

Απαραίτητο είναι, να σας ενημερώσουμε ότι μετά την δημιουργία όλων των παραπάνω μελετών,  έχουμε ως στόχο ακόμη και  την δημιουργία μελετών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης των παρακάτω οικισμών:  Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ, Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ,Τ.Κ. ΒΟΡΕΙΝΟΥ –ΠΕΥΚΩΤΟΥ- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ.

 

Αγαπητοί συμπολίτες μας , όπως είναι εύκολο να κατανοήσει κάποιος, η Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας παρόλα τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, αλλάζει ριζικά κοιτώντας και οραματίζοντας  το μέλλον, με γνώμονα και προτεραιότητα την ποιότητα ζωής των πολιτών , καθώς και την σημαντική ανάγκη που υπάρχει για μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η στήριξη, η κατανόηση και η βοήθεια όλων, ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί η Δ.Ε.Υ.Α.-Α, σύμφωνα με τις σημερινές  προκλήσεις ενός σύγχρονου Ν.Π.Ι.Δ. που διαχειρίζεται την ύδρευση και την αποχέτευση ενός από τους μεγαλύτερους σε έκταση Δήμους της Χώρας μας. Για να το πετύχουμε, προχωράμε σε ουσιαστικές αλλαγές με την υποβολή δυο προτάσεων : α)μελέτης κόστους οφέλους και β) μελέτης βιωσιμότητας. Ζητάμε την στήριξη σας για την αναγκαία μεταβολή που χρειάζεται, για μια Δ.Ε.Υ.Α για όλους.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα δώσουμε στην δημοσιότητα τον απολογισμό εργασιών – δραστηριοτήτων –προσπαθειών και προγραμμάτων  από το 2014 έως και σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί ο όγκος των εργασιών και η αναγκαιότητα της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας.

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας  είναι ένα Ν.Π.Ι.Δ. ειδικού σκοπού, μια ανταποδοτική υπηρεσία  διαχείρισης του σημαντικότερου αγαθού του ανθρώπου.
Εμείς με την προσπάθεια που έχουμε κάνει  έως σήμερα, πιστεύουμε πως έχουμε καταφέρει να διορθώσουμε πολλά και πως θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα το επόμενο χρονικό διάστημα που θα πάρουν όλα αυτά τα χρηματοδοτούμενα έργα ‘’σάρκα και οστά’’ με την υλοποίηση τους. Έτσι συνεχίζουμε σκεπτόμενοι ότι με την προσφορά προς τον πολίτη με έργα πνοής, βοηθάμε ουσιαστικά στην καλύτερη ποιότητα ζωής και στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της Κοινωνίας μας.

Με απεριόριστη εκτίμηση προς όλους τους πολίτες του Δήμου Αλμωπίας

Δ.Ε.Υ.Α για όλους…

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δημοσιεύτηκε στις Φεβρουάριος 28th, 2019


Σχόλια