Pellanet

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στο Δημ. Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η του μηνός Ιουνίου, έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ (7.00 μ.μ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, Προσαρτήματος Ισολογισμού και Έκθεσης Τακτικού Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών) καθώς και του Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2014».

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ (8.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης για το έργο “Αποχετευτικά έργα όμβριων υδάτων Προμάχων έτους 2012 ΘΗΣΕΑΣ (αχρεωστήτως εισπραχθέντα)” - 9η Αναμόρφωση πρ/σμού, οικ. έτους 2017

2ο Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής οφειλών

3ο Έγκριση σύναψης σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

4ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Προμάχων”

5ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Έδρας του Δήμου Αλμωπίας”

6ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Αετοχωρίου”

7ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κλπ) ΔΕ Εξαπλατάνου”

8ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή κόμβων Πιπεριάς – Τσάκων – Δυτικού Περιφερειακού Αριδαίας”

9ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο “Ελαιοχρωματισμός Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων ΜΕ”

10ο Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με τίτλο “Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ακαθάρτων Οικισμού Αριδαίας”

11ο Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης του ΥΠ5 με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του Αποχετευτικού Δικτύου Ακαθάρτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας” της Πράξης “Αποχετευτικό Ακαθάρτων και ΕΕΛ Οικισμού Αριδαίας-Β' Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5003926. Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

12ο «‘Έγκριση ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας» και αρ. μελέτης 1/2016»

13ο Ακύρωση της με αρ. 109/2017 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης του αρθ.186, παρ. 5 του ν.3463/2006

14ο Αντικατάσταση υδρονομέα αρδευτικής περιόδου 2017 στην Τ.Κ. Γαρεφείου.

15ο Αποδοχή παραίτησης και Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου από την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου ¨Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων ΔΕ Εξαπλατάνου¨.

16ο Ακύρωση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, βάσει της με αρ. 12539/8-6-2017 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης.

17ο Αίτημα παραγωγού πωλητή για αλλαγή Λαϊκής Αγοράς, βάσει της με αρ. 12590/8-6-2017 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης.

Δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουνίου, 2017


Σχόλια