Pellanet

Eπιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Έδεσσας προς τους Γονείς για το Νομοσχέδιο για την Παιδεία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αγαπητοί γονείς,
Η κυβέρνηση έκανε την κρίση ευκαιρία και αποφάσισε να καταθέσει ένα σαρωτικό πολυνομοσχέδιο
για την Παιδεία εν μέσω πανδημίας και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα για μαζικές κινητοποιήσεις από
την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Αντί να προχωρήσει:
 Στα απαραίτητα μέτρα για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση με την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού και δωρεάν σύνδεσης στο διαδίκτυο.
 Σε γενναία χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων για την κάλυψη όλων των λειτουργικών
αναγκών.
 Στην εξασφάλιση των κατάλληλων κτιριακών υποδομών, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και
ασφάλεια των μαθητών.
 Στη μόνιμη στελέχωση των σχολικών μονάδων με βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό
καθαριότητας.
 Σε άμεσες μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού απαραίτητου για την κάλυψη των
τεράστιων κενών στα σχολεία.
 Στη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ώστε να ενισχύσει τη μαθησιακή διαδικασία.
 Στη διεύρυνση της ενισχυτικής διδασκαλίας προς όφελος των μαθητών, που την έχουν ανάγκη.
 Στην ενίσχυση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου με επαναφορά του υπεύθυνου ολοήμερου και
εμπλουτισμό του προγράμματος.
 Στην καθολικότητα του θεσμού των σχολικών γευμάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα σε
οικογένειες, που θα πληγούν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα.
 Στην καθιέρωση του θεσμού του σχολικού γιατρού, που σε συνάρτηση με το δημόσιο σύστημα
υγείας θα έχει την ευθύνη για την ιατρική παρακολούθηση και τον εμβολιασμό των μαθητών.
Αντί για όλα τα παραπάνω, που είναι αναγκαία για την ουσιαστική αναβάθμιση, η κυβέρνηση
προχωρά σε αντιδραστικές αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο της δημόσιας εκπαίδευσης.
1. Προχωρά σε αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα σε νηπιαγωγεία και δημοτικά.
2. Προχωρά ακόμα σε αντιπαιδαγωγικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων, με
την εισαγωγή π.χ. αγγλικών από το νηπιαγωγείο, που στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης
παραβλέποντας τις βασικές παιδαγωγικές αρχές και τελικά οδηγεί στη σχολειοποίηση του
Νηπιαγωγείου, αγνοώντας τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπίων 4-6 ετών.
3. Αυξάνει την εντατικοποίηση στο δημοτικό και την μετατροπή των άλλων βαθμίδων σε ένα πεδίο
ανταγωνισμού και εξετάσεων. Αυξάνεται πάλι ο εξεταστικός φόρτος, με  περισσότερα μαθήματα στις
τελικές εξετάσεις. Αυτό που μετράει την αξία του σχολείου για το ΥΠΑΙΘ είναι οι εξετάσεις και όχι τα
μαθήματα .

4. Επίσης αυστηροποιείται η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών σε γυμνάσιο και λύκειο,
δείχνοντας στους πιο αδύναμους την έξοδο από το σχολείο. Κι όλα αυτά φυσικά συμπληρώνονται από
ένα πλαίσιο κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων, ενοχοποιούνται επομένως όχι μόνο οι
εκπαιδευτικοί και τα σχολεία, αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές και οι οικογένειές τους, για ό,τι δεν πάει
καλά στην εκπαιδευτική διαδικασία .
5. Ακόμα έχουμε τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών μέσα από τον επιθεωρητισμό και την
αξιολόγηση, προκειμένου να αποποιηθεί πλήρως η κυβέρνηση τις ευθύνες για την κατάσταση, που
επικρατεί στη δημόσια εκπαίδευση, εξαιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσής της.
6. Τέλος δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση των απαραίτητων υποστηρικτικών
δομών του σχολείου και για τη στελέχωσή τους με το αντίστοιχο προσωπικό.
Γονείς , μαθητές και εκπαιδευτικοί
Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδο, που αν μη τι άλλο όλοι μας επιβάλλεται να
είμαστε ενωμένοι, να ενώσουμε τις φωνές μας και να μην ανεχτούμε να παίζουν με τη μόρφωση, το
μέλλον των παιδιών μας και το δημόσιο σχολείο .

Το Δ. Σ του Συλλόγου

Δημοσιεύτηκε στις 30 Απριλίου, 2020


Σχόλια