Pellanet

Συζητήθηκε στη Βουλή η Επίκαιρη Ερώτηση της Θ. Τζάκρη για αλλαγή του καθεστώτος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών στον ΕΛΓΑ

Συζητήθηκε προχθές (29 Οκτ.) στη Βουλή η Επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θ. Τζάκρη σχετικά με την αλλαγή του καθεστώτος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών στον ΕΛΓΑ παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μ. Χαρακόπουλου. Η κ. Τζάκρη αναπτύσσοντας την ερώτησή της ανέφερε στον υφυπουργό ότι με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει αλλάξει ο τρόπος καταβολής των εισφορών των αγροτών (γεωργών και κτηνοτρόφων) προς τον ΕΛΓΑ και πλέον το ασφάλιστρο για κάθε καλλιέργεια υπολογίζεται επί της ασφαλιζόμενης αξίας, η οποία προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων επί μία μέση εκτιμούμενη παραγωγή ανά στρέμμα επί τη μέση τιμή πώλησης ανά κιλό. Στην ουσία ασφαλίζεται το αγροτεμάχιο και όχι η πραγματική παραγωγή. Ο προσδιορισμός της ασφαλιστικής εισφοράς δεν γίνεται δηλαδή επί της πραγματικής παραγωγής που θα συγκομίσει ο παραγωγός και της πραγματικής τιμής πώλησης του προϊόντος, αλλά με μια θεωρητικά εκτιμούμενη μέση στρεμματική απόδοση για κάθε καλλιέργεια και μια μέση τιμή πώλησης με βάση στατιστικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η πραγματική παραγωγή βέβαια πολλές φορές υπολείπεται της μέσης εκτιμούμενης παραγωγής επί της οποίας υπολογίστηκε η αξία του ασφαλίστρου, με αποτέλεσμα να αδικούνται οι αγρότες που για κάποια αιτία δεν συγκόμισαν την αναμενόμενη παραγωγή από τις καλλιέργειές τους, ενώ και η λεγόμενη μέση τιμή πώλησης εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις στην πράξη, καθώς οι τιμές των προϊόντων διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από παραγωγό σε παραγωγό. Εάν με το ίδιο σύστημα ασφαλιζόταν έστω η αξία της πραγματικής παραγωγής θα ίσχυε τουλάχιστον η ανταποδοτικότητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, ανέφερε η βουλευτής, αφορά στην προείσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΛΓΑ, είτε μέσω της απευθείας προκαταβολής τους από τους αγρότες, είτε μέσω της παρακράτησης των επιδοτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ και μπορεί να εισπραχθεί με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού. Όπως ανέφερε η κ. Τζάκρη, ότι οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν σήμερα ουσιαστικό πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας, καθώς καλούνται να προκαταβάλουν πλέον όλα τα έξοδα για τις καλλιέργειές τους (προμήθεια εφοδίων, λιπασμάτων, φαρμάκων, πετρελαίου κτλ), λόγω της έλλειψης πίστωσης από τις εταιρίες, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αδυνατούν να καταβάλουν προκαταβολικά τις εισφορές τους και στον ΕΛΓΑ. Με όλες αυτές τις τακτικές, ανέφερε η κ. Τζάκρη, ο ΕΛΓΑ τείνει να μετατραπεί από μηχανισμός στήριξης των αγροτών σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγοί θεωρούν ότι αδικούνται, καθώς με το σημερινό σύστημα υπολογισμού καλούνται να καταβάλουν υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές, όπως για παράδειγμα οι κερασοπαραγωγοί. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, ο ΕΛΓΑ δεν εγγυάται την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Προτεινόμενη λύση, ανέφερε η βουλευτής, θα ήταν ο υπολογισμός του ασφαλίστρου να στηρίζεται στην πραγματική και όχι στην εκτιμώμενη αξία της παραγωγής και οι εισφορές των αγροτών υπέρ ΕΛΓΑ να παρακρατούνται στη συνέχεια, π.χ. ως ποσοστό από την επιστροφή ΦΠΑ που αυτοί δικαιούνται, ή με κάποιο άλλο τρόπο, σε διασταύρωση πάντα με την ενιαία δήλωση καλλιέργειας για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις, σε μια περίοδο που οι αγρότες έχουν διαθέσει την παραγωγή τους και είναι σε καλύτερη θέση από άποψη ρευστότητας. Κλείνοντας την τοποθέτησή της η κ. Τζάκρη ρώτησε τον υπουργό αν προτίθεται και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να επανεξεταστεί και να θεσμοθετηθεί ένας δικαιότερος τρόπος υπολογισμού και καταβολής του ασφαλίστρου υπέρ ΕΛΓΑ. Απαντώντας στην ερώτηση της κ. Τζάκρη ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προτίθεται να προβεί σε βελτίωση του καθεστώτος ασφάλισης φυτικής και ζωϊκής παραγωγής στον ΕΛΓΑ, όπου θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις που έθεσε η βουλευτής, ενώ, όπως ανέφερε, απέστειλε επιστολή και στους υπεύθυνους των κομμάτων για τα αγροτικά θέματα να καταθέσουν και τις απόψεις των κομμάτων. Όσον αφορά στην παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΛΓΑ από την επιστροφή ΦΠΑ, ανέφερε ότι αυτή είναι εφικτή για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που λαμβάνουν επιστροφή ΦΠΑ, οι οποίοι ανέρχονται σε 380.000 περίπου. Για τους αγρότες όμως που δεν ανήκουν στο ειδικό καθεστώς και τηρούν βιβλία θα παρουσιάσει προβλήματα εφαρμογής στην πράξη. Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο συζητά την αύξηση του ορίου του ±20% που ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να προσαυξήσει ή να μειώσει την ασφαλιζόμενη αξία της παραγωγής του και κατά συνέπεια και το ασφάλιστρο, αν κρίνει ότι η ασφαλιζόμενη αξία υπολείπεται ή είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή που εκτιμά αυτός ότι θα έχει, σε ±30%, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ της εκτιμούμενης και της πραγματικής παραγωγής. Όσον αφορά το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες αγρότες ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσπαθεί να το αμβλύνει με γενικότερες πολιτικές, όπως π.χ. με την έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων, της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, της εξισωτικής αποζημίωσης κτλ, κάτι όμως που είναι πάγια πολιτική του Υπουργείου την τελευταία τριετία. Όσον αφορά στην καταβολή των φετινών ασφαλίστρων ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν εξουσιοδοτήσει τον ΕΛΓΑ να εισπράττει τα ασφάλιστρα από την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Το 50% της ενιαίας ενίσχυσης πιστώθηκε στους λογαριασμούς των αγροτών και των κτηνοτρόφων την προηγούμενη εβδομάδα κι έτσι παρακρατήθηκε και η αξία του μισού ασφαλίστρου. Στη συνέχεια ο κ. Χαρακόπουλος έδωσε και μερικά γενικότερα στοιχεία για τον ΕΛΓΑ πέραν του αντικειμένου της ερώτησης, όπως π.χ. το ύψος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν την τελευταία τριετία, οι οποίες σε επίπεδο χώρας ανήλθαν το 2010 στο ποσό των 123 εκατομμυρίων, το 2011 στα 121 εκατομμύρια και έως σήμερα για το 2012 καταβλήθηκαν περίπου 51,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να πληρωθούν άλλα 50 εκατομμύρια, ενώ ειδικότερα στο νομό Πέλλας το 2010 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις 12.455.732 ευρώ, το 2011 16.087.717 ευρώ και έως σήμερα για το 2012 9.292.931 ευρώ. Αναφέρθηκε επίσης στον αριθμό των εργαζομένων στον ΕΛΓΑ και των εξατομικευμένων εκτιμήσεων που αυτοί πραγματοποιούν ετησίως, οι οποίες ανέρχονται όπως ανέφερε, περίπου σε 400.000, όπου και απέδωσε τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην καταβολή των αποζημιώσεων. Ανέφερε επίσης ότι από τους 803.000 παραγωγούς που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ, το 74% πληρώνει ασφάλιστρα 101-200 ευρώ, το 13% 201-400 ευρώ, το 5% 401-600 ευρώ και μόλις το 7,5% πάνω από 601 ευρώ.-

Δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτωβρίου, 2012


Σχόλια