Pellanet

Τζάκρη: Προώθηση ρύθμισης στο Υπ. Αγρ. Αν. για την καταβολή τιμήματος διαθεσίμων οικοπεδικών εκτάσεων

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη είχε  συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σταύρο Αραχωβίτη με θέμα την προώθηση διάταξης βάσει της οποίας στην παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4061/12 θα προστεθεί  νέα παρ. 5 α με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα το τίμημα για τις διαθέσιμες οικοπεδικές εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε όρια οικισμού, εντός των οποίων υφίστανται κτίσματα, να ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας ή όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού το τίμημα καθορίζεται στο 1/3 της αγοραίας αξίας αυτών. Το  τίμημα αυτό θα μπορεί να καταβάλλεται σε 8 εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις. Το τίμημα δύναται να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προωθείται από την κ. Τζάκρη διότι οι αντικειμενικές αξίες στα εντός σχεδίου διαθέσιμα οικόπεδα σε πολλούς οικισμούς του Νομού μας (ενδεικτικά αναφέρεται η πόλη της Αριδαίας, η πόλη της Σκύδρας, το Κλεισοχώρι, η Άρνισσα, η Παναγίτσα κ.λπ.) είναι ιδιαιτέρως αυξημένες  με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι ή οι διάδοχοί τους που είναι κάτοχοι των οικοπέδων αυτών για περισσότερο από 30 χρόνια (και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως π.χ. εντός της πόλης της Αριδαίας τα οικόπεδα αυτά είχαν παραχωρηθεί στους προγόνους τους για την αποκατάστασή τους ως προσφύγων) να αδυνατούν να καταβάλλουν το οφειλόμενο τίμημα, εφόσον βάσει της ρύθμισης που ισχύει σήμερα (άρθρ. 23, παρ. 5 του Ν. 4061/12) καλούνται να αγοράσουν τα οικόπεδα που οι οικογένειές τους κατέχουν τα τελευταία 90 χρόνια στις τρέχουσες αξίες.

Μάλιστα η κ. Τζάκρη είχε πρόσφατα συνάντηση με τους κατόχους των διαθεσίμων οικοπέδων της πόλης της Αριδαίας, οι οποίοι της έθεσαν το χρονίζον αυτό πρόβλημα που αφορά πολίτες και σε άλλες περιοχές του Νομού Πέλλας.

Όπως μάλιστα ενημέρωσε η κ. Τζάκρη τον κ. Αραχωβίτη, πολλοί κάτοχοι διαθεσίμων οικοπέδων σε ορισμένους οικισμούς της Πέλλας έχουν ασκήσει αγωγές και διεκδικούν τα οικόπεδα αυτά μπαίνοντας σε πολύχρονους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες με το Ελληνικό Δημόσιο κάνοντας χρήση της διάταξης του άρθρου 4, παρ. 1 και 2 του Ν. 3127/03 (η οποία για πρώτη φορά αναγνωρίζει χρησικτησία κατά του δημοσίου) ενώ έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις του Πρωτοδικείου Έδεσσας, του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ακόμα και του Αρείου Πάγου, που τους δικαιώνουν.

Περαιτέρω, στη συνάντηση η κ. Τζάκρη έθεσε στον κ. Αραχωβίτη και τα εξής θέματα που αφορούν στην επίλυση ζητημάτων στα αγροτικά ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τα οποία είχε συζητήσει και με τον προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και συγκεκριμένα:

1) Για ακίνητα που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ, τα οποία είχαν παραχωρηθεί κατά κυριότητα με αποφάσεις Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε ιδιώτες για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού (π.χ. για ίδρυση βιοτεχνίας ή βιομηχανίας), ο οποίος όμως στη συνέχεια δεν επετεύχθη ή τροποποιήθηκε και έχουν ανακληθεί ή είναι για ανάκληση οι σχετικές αποφάσεις παραχώρησης, να μπορούν με προϋποθέσεις να παραχωρηθούν τα ακίνητα αυτά στους πρώην παραχωρησιούχους ή στους κληρονόμους τους με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και με τίμημα που θα καθορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή Θεμάτων Γης και Διαφορών βάσει της μισθωτικής αξίας του ακινήτου.

2) Να δοθεί η δυνατότητα ικανοποίησης αιτημάτων αθλητικών συλλόγων προς τους ΟΤΑ της χώρας με τα οποία αιτούνται την παραχώρηση ακινήτων του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν. 4061/2012 κατά χρήση σε αυτούς, έναντι τιμήματος, για την προώθηση των αθλητικών τους σκοπών.

3) Προκειμένου να μπορούν να εξετασθούν έγκαιρα τα αιτήματα για παραχώρηση αγροτεμαχίων που παραχωρούνται για γεωργική χρήση, στα οποία πρέπει να γίνει κατάτμηση, για την κατάτμηση αυτή να μην απαιτείται η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία λαμβάνονταν μέχρι σήμερα με εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

4) Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 2732/99 και του άρθρου 11, παρ.5 του Ν. 3147/03 εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας για νομοθετική ρύθμιση εκτάσεων αγροτεμαχίων και Συν/σμού, όπως για παράδειγμα στα Τρία Έλατα, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, το Άνω Γραμματικό, το Κάτω Γραμματικό, τη Μαργαρίτα κ.λπ.

Στη συνέχεια με το άρθρο 36, παρ. 7 του Ν. 4061/12 καταργήθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 2732/99 και του άρθρου 11, παρ. 5 του Ν. 3147/03 και κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού (4061/2012) σε πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας σε τρίτους κατόχους.

Στην περιοχή μας η μεταβίβαση της κυριότητας στους κατόχους γίνεται με τη μεταγραφή του τίτλου κυριότητας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Οπότε: α) για όσα αγροτεμάχια δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, όπως π.χ. η Μαργαρίτα, υπάρχει έντονο πρόβλημα, β) Όσοι δεν έχουν μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο τους τίτλους κυριότητας που έχουν εκδοθεί ή τους έχουν μεταγράψει μετά την 22η-3-2012 που άρχισε να ισχύει ο Ν. 4061, όπως π.χ. στα Τρία Έλατα, χάνουν τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα που τους έχουν παραχωρηθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη αναστάτωση.

Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, να δοθεί η δυνατότητα με σχετική ρύθμιση όλες οι παραπάνω αποφάσεις να μεταγραφούν νόμιμα.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις συνιστούν προβλήματα που εμποδίζουν την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας από τους αγρότες και απασχολούν ολόκληρη την αγροτική ύπαιθρο, ενώ στην περίπτωση των αιτημάτων παραχώρησης εκτάσεων σε αθλητικούς συλλόγους διευκολύνεται η προώθηση από αυτά των αθλητικών τους σκοπών.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνωρίζοντας την κοινωνική διάσταση των ζητημάτων που του έθεσε η κ. Τζάκρη δεσμεύτηκε να προωθήσει άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για την επίλυσή τους με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις επόμενες ημέρες και θα ενημερώσει σχετικά την κ. Τζάκρη.

Δημοσιεύτηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, 2018


Σχόλια